Mittelelbisches Wörterbuch, Band 1 (A-G), Spalte 98
Afstke(r)forke f. ‘zweizinkige Gabel mit langem Stiel
zum Reichen der Garben’,  Forke, 2: SA-Jee, STE-Go
Je, JE2-Ku, 3: BA-Re.
Lautf.: Afstäkerfork SA-Jee, STE-Go Je; -stekkeforke BA-Re;
Appstekefork JE2-Ku.
Expandiere:
Lemma
Afstke(r)forke
Grammatische Angabe
f.
Bedeutung
‘zweizinkige Gabel mit langem Stiel zum Reichen der Garben’,  Forke
Verbreitung
  • 2: SA-Jee, STE-Go Je, JE2-Ku
  • 3: BA-Re.