Mittelelbisches Wörterbuch, Band 2 (H-O), Spalte 160
hinderangn Vb. ‘hinterherlaufen’ 1: verstr. nwaltm.,
2: verstr. w Altm., OST-Kre.
Lautf: hinnerangn verstr. nwaltm. w Altm.; hinnean- SA-Dre,
GA-Tri; hinan- SA-Pa Pe Vie, OST-Kre.
Expandiere:
Lemma
hinderangn
Grammatische Angabe
Vb.
Bedeutung
‘hinterherlaufen’
Verbreitung
  • 1: verstr. nwaltm.
  • 2: verstr. w Altm., OST-Kre.