Mittelelbisches Wörterbuch, Band 2 (H-O), Spalte 447
Kecker m. TiN ‘ Frosch’ 2: JE2-Pa Ze, 4: CA-Ma,
verbr. n/w KÖ.
Lautf.: Keker JE2-Ze; Keckert CA-Ma, KÖ-El Me; [gegr(d)]
Mda-Fuhne 196 (verstr. n/w KÖ); Kacker JE2-Pa. – Etym.: Wort
niederrhein. Herkunft, ndl. kikkforsch, vgl. Frings 1956,105,
Teuchert 21972,158.
Zus.: Moor-.
Expandiere:
Lemma
Kecker
Grammatische Angabe
m.
Bedeutung
TiN ‘ Frosch
Verbreitung
  • 2: JE2-Pa Ze
  • 4: CA-Ma, verbr. n/w KÖ.