Mittelelbisches Wörterbuch, Band 2 (H-O), Spalte 495
kselfrtsch Adj. dass., 2: OST-Na, JE1-Ka Mö, 3:
vereinz. n/w elbostf., verbr. sö elbostf.
Lautf.: ki(e)selfre(e)tsch OST-Na, JE1-Me, WO-NiDo, OSCH-
Hor; -frä(ä)tsch JE1-Ka Mö, WO-Eich, HA-Bee, OSCH-Crot,
WE-Il, verbr. sö elbostf.; -frtsch CA-Löd.
Expandiere:
Lemma
kselfrtsch
Grammatische Angabe
Adj.
Bedeutung
dass.
Verbreitung
  • 2: OST-Na, JE1-Ka
  • 3: vereinz. n/w elbostf., verbr. elbostf.