Mittelelbisches Wörterbuch, Band 2 (H-O), Spalte 496
Kskopp m. ‘trockene, unfruchtbare Stelle im Acker’,
Kopp, 3: Lindauc o.J. 107, 4: BE-Dro.
Lautf.: Kieskopp Lindauc o.J. 107; [gsgob] BE-Dro.
Expandiere:
Lemma
Kskopp
Grammatische Angabe
m.
Bedeutung
‘trockene, unfruchtbare Stelle im Acker’,  Kopp
Verbreitung
  • 3: Lindauc o.J. 107
  • 4: BE-Dro.