Mittelelbisches Wörterbuch, Band 2 (H-O), Spalte 591
Knpkwer m. TiN ‘Ohrwurm’,  renknper, 2:
ZE-Ro, 3: CA-KlRo.
Lautf.: Kniepkäwer ZE-Ro; -käwert CA-KlRo.
Expandiere:
Lemma
Knpkwer
Grammatische Angabe
m.
Bedeutung
TiN ‘Ohrwurm’,  renknper
Verbreitung
  • 2: ZE-Ro
  • 3: CA-KlRo.