Mittelelbisches Wörterbuch, Band 2 (H-O), Spalte 594
knitterdrge Adj. ‘sehr, vollständig trocken’,  kn-
kendrge
, 3: OSCH-Wu, BA-Op – dat is knitterdrehe
druten
a.a.O.
Lautf.: knitterdröh OSCH-Wu; -drehe BA-Op.
Expandiere:
Lemma
knitterdrge
Grammatische Angabe
Adj.
Bedeutung
‘sehr, vollständig trocken’,  knkendrge
Verbreitung
3: OSCH-Wu, BA-Op
Belege
dat is knitterdrehe druten a.a.O.