Mittelelbisches Wörterbuch, Band 2 (H-O), Spalte 772
kmfrtsch Adj. dass. wie  kme 3., 1: SA-Pe, 2:
SA-Sal Sa, OST-Me, STE-Ar, vereinz. sw Altm., JE2-
Scha, 3: WO-Eb, WA-Do.
[773]Lautf.: kühmfretsch GA-So, STE-Ar; -frätsch, [kmfrt] SA-
NFe Sal Sa, OST-Me, GA-Wan, CALV-Je, JE2-Scha; kiem-
WO-Eb, WA-Do; Nbff.: kühmfrättig GA-Ga; [knfrt] SA-Pe.
Expandiere:
Lemma
kmfrtsch
Grammatische Angabe
Adj.
Bedeutung
dass. wie  kme 3.
Verbreitung
  • 1: SA-Pe
  • 2: SA-Sal Sa, OST-Me, STE-Ar, vereinz. sw Altm., JE2-Scha
  • 3: WO-Eb, WA-Do.