Mittelelbisches Wörterbuch, Band 2 (H-O), Spalte 793
lackmeiern Vb. dass. wie  lacken 2., 2: ZE-Roß,
3: vereinz. elbostf., 4: Wb-Be – de lackmaiert deck Spr-
Asch 36; ai, hawwich tn awwer jelackmaiert Wb-Be.
Expandiere:
Lemma
lackmeiern
Grammatische Angabe
Vb.
Bedeutung
dass. wie  lacken 2.
Verbreitung
  • 2: ZE-Roß
  • 3: vereinz. elbostf.
  • 4: Wb-Be
Belege
  • de lackmaiert deck Spr-Asch 36
  • ai, hawwich tn awwer jelackmaiert Wb-Be.