Mittelelbisches Wörterbuch, Band 1 (A-G), Spalte 230
Appelpler m. dass. wie  Appelknst, 1: SA-Bee, 2:
SA-Meh, verstr. OST, STE-Sche.
Lautf.: Appelpu(h)ler, [aplpl].
Expandiere:
Lemma
Appelpler
Grammatische Angabe
m.
Bedeutung
dass. wie  Appelknst
Verbreitung
  • 1: SA-Bee
  • 2: SA-Meh, verstr. OST, STE-Sche.