Mittelelbisches Wörterbuch, Band 2 (H-O), Spalte 1074
Mollworm m. dass. wie  Moll, 1: verstr. nwaltm., 2:
Wb-Altm 139, verbr. n/w Altm., JE2-Sa Wul, 3: GA-Dö,
HA-Bel NHa.
Lautf.: Mollworm verstr. nwaltm., Wb-Altm 139, verbr. n/w
Altm., JE2-Sa Wul; -woarm SA-Dan, vereinz. w GA; -woam
GA-Wer, [molvm] SA-Rist; [-vm] vereinz. nwaltm., SA-
Sal, OST-Bi Ga Har; Mollwurm vereinz. OST; -wuom OST-Ra;
[mlvrm] GA-Da; Morrwoarm OST-Wah; Moolworm SA-
Max; [movm] SA-Ev; [m-] vereinz. nwaltm., SA-Al;
[m-] SA-Ku; Mullworm Wb-Altm 139, vereinz. w SA, OST-
Ber Da, GA-Da Dö Rö, HA-Bel NHa; -woarm SA-Kun; -wurm
SA-Rie.
Expandiere:
Lemma
Mollworm
Grammatische Angabe
m.
Bedeutung
dass. wie  Moll
Verbreitung
  • 1: verstr. nwaltm.
  • 2: Wb-Altm 139, verbr. n/w Altm., JE2-Sa Wul
  • 3: GA-Dö, HA-Bel NHa.