Mittelelbisches Wörterbuch, Band 2 (H-O), Spalte 1086
morschig Adj. dass. wie  morsch 3., 1: SA-Hen Ost
Wü, 2: SA-Pre, vereinz. n OST.
Lautf.: [mori] OST-Bi; mörschig SA-Pre; [maui] SA-Wü;
murschig, -ich vereinz. n OST; [mi] SA-Hen; muskig SA-
Ost.
Expandiere:
Lemma
morschig
Grammatische Angabe
Adj.
Bedeutung
dass. wie  morsch 3.
Verbreitung
  • 1: SA-Hen Ost Wü
  • 2: SA-Pre, vereinz. n OST.