Mittelelbisches Wörterbuch, Band 2 (H-O), Spalte 1165
nässeln Vb. ‘fein regnen’,  musseln, 2: ZE-Cob, 3:
JE1-Wa, OSCH-GrQue, vereinz. QUE, 4: BA-Ha Sil,
verstr. BE.
Lautf.: nässeln ZE-Cob, QUE-Hau We, BA-Ha Sil, BE-Bo;[1166]
nesseln, [nesln] JE1-Wa, OSCH-GrQue, QUE-Schie, Wb-Be;
[nes] verstr. BE.
Expandiere:
Lemma
nässeln
Grammatische Angabe
Vb.
Bedeutung
‘fein regnen’,  musseln
Verbreitung
  • 2: ZE-Cob
  • 3: JE1-Wa, OSCH-GrQue, vereinz. QUE
  • 4: BA-Ha Sil, verstr. BE.