Mittelelbisches Wörterbuch, Band 1 (A-G), Spalte 395
Bettlade f. ‘Bettgestell’,  Bedd(e)spundige, 2: JE1-
Try, Vk-Anhalta 11 (ZE), ZE-We, 4: Wb-Be.
Lautf.: Bettlade; außerdem: [petlde] Wb-Be.
Expandiere:
Lemma
Bettlade
Grammatische Angabe
f.
Bedeutung
‘Bettgestell’,  Bedd(e)spundige
Verbreitung
  • 2: JE1-Try, Vk-Anhalta 11 (ZE), ZE-We
  • 4: Wb-Be.