Mittelelbisches Wörterbuch, Band 1 (A-G), Spalte 435
blk Adj. ‘bleich’, bes. ‘ blass, kränklich aussehend’
1: vereinz. n nwaltm., 2: vereinz. Altm., verstr. JE2 JE1,
3: verstr. elbostf., 4: BE-Al – Wetterregel: wänn de Sunne
morrins s blk upjait, dänn rengt
JE2-Scho.
Lautf.: bleek, blk SA-Dä Le, vereinz. Altm., verstr. JE2 JE1;
bleik SA-Bre KlGe, verstr. elbostf.; bleike Wb-Holzl 65, BLA-
Brau; [blai] BE-Al.
Expandiere:
Lemma
blk
Grammatische Angabe
Adj.
Bedeutung
‘bleich’, bes. ‘ blass, kränklich aussehend’
Verbreitung
  • 1: vereinz. n nwaltm.
  • 2: vereinz. Altm., verstr. JE2 JE1
  • 3: verstr. elbostf.
  • 4: BE-Al
Belege
Wetterregel: wänn de Sunne morrins s blk upjait, dänn rengt JE2-Scho.