Mittelelbisches Wörterbuch, Band 1 (A-G), Spalte 437
Bleusterholt n. dass., 1: SA-Dä, 2: SA-HTr Vie, STE-
Ber.
Lautf.: Bleisterholt, [blaistholt] SA-HTr Vie; [plst-] STE-
Ber; Nbf.: Blusterhoot SA-Dä.
Expandiere:
Lemma
Bleusterholt
Grammatische Angabe
n.
Bedeutung
dass.
Verbreitung
  • 1: SA-Dä
  • 2: SA-HTr Vie, STE-Ber.