Mittelelbisches Wörterbuch, Band 1 (A-G), Spalte 633
Dmeler m. dass., 2: Wb-Altm 33, Pohlmann 1905,19,
vereinz. STE – ... ’n oll’n Däömler was ’r ganz entlang.
Pohlmann 1905,19.
Lautf.: Däömler, Döämler.
Expandiere:
Lemma
Dmeler
Grammatische Angabe
m.
Bedeutung
dass.
Verbreitung
2: Wb-Altm 33, Pohlmann 1905, 19, vereinz. STE
Belege
... ’n oll’n Däömler was ’r ganz entlang. Pohlmann 1905,19.