Mittelelbisches Wörterbuch, Band 1 (A-G), Spalte 633
Dmelkls m. dass. wie  Dmelack, 2: vereinz.
OST, 3: HA-AHa, Lindaub o.J. 41, Id-Quea 147 – datt is
’n Dämelklaos
HA-AHa.
Lautf.: Dämelklas, dmelkls Lindaub o.J. 41, Id-Quea 147;
-klaos vereinz. OST, HA-AHa; Däömelklas Pohlmann 1905,5.
Expandiere:
Lemma
Dmelkls
Grammatische Angabe
m.
Bedeutung
dass. wie  Dmelack
Verbreitung
  • 2: vereinz. OST
  • 3: HA-AHa, Lindaub o.J. 41, Id-Quea 147
Belege
datt is ’n Dämelklaos HA-AHa.