Mittelelbisches Wörterbuch, Band 1 (A-G), Spalte 1015
Fludderkl m. ‘Kohl, der keinen festen Kopf gebildet
hat’,  Schalk, 1: verstr. nwaltm., 2: SA-GrAp.
Lautf.: Fludd(e)rkohl vereinz. mittleres/ö nwaltm.; -koa SA-Hen;
-käo SA-HDo; Flurrerkoa SA-Fa; -keoa SA-Ro; -kaul SA-GrAp.
Expandiere:
Lemma
Fludderkl
Grammatische Angabe
m.
Bedeutung
‘Kohl, der keinen festen Kopf gebildet hat’,  Schalk
Verbreitung
  • 1: verstr. nwaltm.
  • 2: SA-GrAp.