Kuckuck-sn-Köster TiN 1. ‘Wiedehopf’,  Wdehopp(e), vgl. Kuckucksköster, 2: OST-Pol, JE2-Go Ki, JE1-The, 3: JE1-Ca, CA-El. – 2. ‘Pirol’,  Pingstvgel, 2: GA-Vi.
Lautf.: Kuckuck-sien-KösterOST-Pol, GA-Vi, JE2-Go Ki; -Küster JE1-The, CA-El; -Kister JE1-Ca.