Loske f. TiN ‘ Krte (Kt.)’ 2: verstr. nö OST, STE-Peu, JE2-Schö.
Lautf., Gram.: Los(s)ke vereinz. nö OST, STE-Peu, JE2-Schö; Losk verstr. nö OST; Losken Pl. OST-Ze. – Etym.: zu gleichbed. drävanopolab. Loseika, vgl. Spr-Elbe/Saale 97f.