Marmelstn m. 1. ‘Stein aus Marmor’ 3: Wb-Nharz 123. – 2. dass. wie  Marmel 2., 1: vereinz. w nwaltm., 2: GA-Miest.
Lautf.: marmelschtein Wb-Nharz 123; Maormelsteen GA-Miest; Marmo- SA-HDo; Märmo- SA-Fa; Mämo- SA-Die; Mä- ahma- SA-Stö.