sengitter n. ‘eiserner Zaun’,  Tn, 1: SA-Ho, 2: OST-Hei, STE-Da, ZE-Gri, 3: JE1-Me, 4: CA-Zu, BE-We.
Lautf.: Isengitter OST-Hei, ZE-Gri; -gidder SA-Ho; -jitter JE1-Me; -jitte STE-Da; Eisengitter CA-Zu; -jitter BE-We.
nachschlabbern Vb. ‘anderen nach dem Mund  rden’ 4: BE-We.
Lautf.: naschlabbern.