Mtsgroschen m. dass. wie  Mtsdler, 2: SA-Lie, 3: OSCH-KlQue Pa, Wb-Nharz 124, CA-Eick.
Lautf.: Meetsgroschen SA-Lie; -greschen OSCH-KlQue; Mietsgroschen CA-Eick; mgreschen Wb-Nharz 124; Meergroschen OSCH-Pa; Miet- OSCH-Pa.
Müggenschte f. ‘Sommersprossen’,  Hölderplack, 3: OSCH-KlQue.
Lautf.: Mückenschiete.
genkltern Pl. dass. wie  genetter, 3: HA-Bü Neu, OSCH-KlQue, WA-Sche.
Lautf.: Ogenklätern HA-Bü; -klattern HA-Neu; Oen- OSCH-KlQue; Ohnkladdern WA-Sche.