Mlwormsklump(en) m. dass. wie  Mlwormsbarg, 1: vereinz. nwaltm., 2: OST-Deu.
Lautf., Gram.: Mulwormsklumpen SA-Pü; Muaworms- SA-Lüd; [mvmsklümp] Pl.(?) SA-Ku; Mauawormsklumpen SA-Ah; Mulworm- OST-Deu; Muolworm- SA-Gla.
Musselwark n. ‘klein gehacktes (Stück) Brennholz’,  Klwe(n), 2: OST-Deu.
Lautf.: Musselwerk.
neigern Vb. dass., 2: OST-Deu GrAu.
Lautf.: neigern OST-Deu; neijern OST-GrAu.
Noller m. dass. wie  Noll(e), 1: SA-Ev Han Pü, 2: OST-Deu.