hölten Adj. dass wie  höltern, 1: SA-Wier, 2: verstr. Altm., Mda-nwJe1a 46 (JE2-HSe, verstr. nw JE1), Mda-Ze (verstr. ZE), 3: verstr. elbostf.
Lautf.: hölten; außerdem: höld(e)n SA-Wier, OST-Gen Stor; helt(e)n WO-Me, Mda-nwJe1a 46 (JE2-HSe, verstr. nw JE1), Mda-Ze (verstr. ZE).